Kategória: Oznamy

OZNAM O ORGANIZÁCII VYUČOVANIA OD 15.03.2021.

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 2.3.2021, v súlade s uznesením Krízového štábu obce Klubina zo dňa 12.3.2021 a v súlade s usmernením RUVZ v Čadci bude Základná škola s materskou školou v...

Read More

Oznam rodičom žiakov ZŠ s MŠ Klubina

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu pozitívneho testu na COVID-19 u dvoch zamestnankýň zo ZŠ s MŠ Klubina bude  Základná  škola s materskou školou v Klubine od zajtra 12. 02.2021 až do odvolania zatvorená  z dôvodu...

Read More

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu pozitívneho testu na COVID-19 u dvoch zamestnankýň zo ZŠ s MŠ Klubina bude  Základná  škola s materskou školou v Klubine od zajtra 12. 02.2021 až do odvolania zatvorená  z dôvodu...

Read More

Oznam

Vážení rodičia!  Na základe usmernenia Ministerstva školstva SR a po prerokovaní so zriaďovateľom obcou Klubina nebude prevádzka materskej školy MŠ Klubina dňa 11.1.2021 obnovená ani v obmedzenom režime pre deti zákonných...

Read More

Riaditeľ školy:

Mgr. Miriam Dudeková

Učiteľský zbor:

I.A + II.A Mgr. Miriam Dudeková
III.A + IV.A Bc. Alžbeta Janasová
Asistent učiteľa : Andrea Gazdíková
učiteľ NAB: Mgr. Zuzana Mačejková

Učiteľky MŠ:

Mgr. Kuricová Anna
Bc. Patrícia Chrobáková

Pedagogický asistent MŠ:
Mgr. Lucia Čimborová

Ďalší pedagog. zamestnanci:
PaedDr. Martina Smolková – RD
Júlia Šusteková – MD
Katarína Priščová – MD

Ekonómka:
Lenka Nekorancová

Vedúca školskej jedálne:
Miroslava Cyprichová

Školníčka a upratovačka:
Jozefa Oravcová

Kuchárka: Emília Mitková

Mzdy a personalistika:
Lenka Smržová