Kategória: Oznamy

Oznam

Vážení rodičia!  Na základe usmernenia Ministerstva školstva SR a po prerokovaní so zriaďovateľom obcou Klubina nebude prevádzka materskej školy MŠ Klubina dňa 11.1.2021 obnovená ani v obmedzenom režime pre deti zákonných...

Read More

OZNAM – prijímanie do 1.ročníka ZŠ

OZNAM Zápis detí do 1. ročníka pre šk. rok 2020/21 sa koná dňa 16. 4. 2020 bez prítomností detí od 7.00 hod. do 15.00 hod. v ZŠ s MŠ Klubina. Rodičia so sebou prinesú:  rodný list dieťaťa, preukaz poistenca dieťaťa, 10 € (na...

Read More

OZNAM – prijímanie do MŠ

OZNAM  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre šk. rok 2020/2021 je posunutý od 30. apríla do 31. mája 2020.  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe Písomnej...

Read More

ZAHÁJENIE  ŠKOLSKÉHO   ROKA  2019/2020

Základná škola s materskou školou  023 04 Klubina č. 157 OZNAMY  ZAHÁJENIE  ŠKOLSKÉHO   ROKA  2019/2020 2.9. 2019 o 8.00 hod. v budove ZŠ s MŠ Klubina   PREVÁDZKA  MATERSKEJ   ŠKOLY – 2. 9. 2019 PONDELOK – PIATOK: od 6.30...

Read More

Riaditeľ školy:

Mgr. Miriam Dudeková

Učiteľský zbor:

I.A + II.A Mgr. Miriam Dudeková
III.A + IV.A Mgr. Michaela Klanduchová
Asistent učiteľa : Andrea Gazdíková
učiteľ NAB: Mgr. Zuzana Mačejková

Učiteľky MŠ:

Júlia Šusteková
Bc. Patrícia Chrobáková

Pedagogický asistent MŠ:
Mgr. Lucia Čimborová

Ďalší pedagog. zamestnanci:
PaedDr. Martina Smolková-RD
Mgr. Anna Kuricová-MD
Katarína Priščová – MD

Ekonómka:
Lenka Nekorancová

Vedúca školskej jedálne:
Miroslava Cyprichová

Školníčka a upratovačka:
Jozefa Oravcová

Kuchárka: Emília Mitková

Mzdy a personalistika:
Lenka Smržová