Dokumenty na stiahnutie

Názov Stiahnuť súbor
Zmluva o poskytovaní dôvernej služby vydávania certifikátov
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie ministerstva školstva 22.05.2020
  1 súbor      14 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva – Bitúnok Čadca
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kúpna zmluva Rajo 2018 – Registrácia zákazníka
  1 súbor      15 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kúpna zmluva Rajo 2018
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zmluva o dodávke pitnej vody obec Klubina 2018
  1 súbor      12 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
zmluva Telekom 2018
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kúpna zmluva č. 8/2018
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kniha faktúr 2018
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Zverejnenie kontaktných údajov o zodpovednej osobe
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Informácie pre dotknuté osoby – zmluvné vzťahy
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Informácie pre dotknuté osoby – zamestnancov
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Informácie pre dotknuté osoby – kamerový systém
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Informácie pre dotknuté osoby – externí stravníci
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Informácie pre dotknuté osoby – deti, žiaci, rodičia, zákonní zástupcovia
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kniha došlých faktúr November 2017
  1 súbor      23 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kniha došlých faktúr Október 2017
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kniha došlých faktúr September 2017
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kniha došlých faktúr jún 2017
  1 súbor      8 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kniha FA 2016
  1 súbor      13 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
Kniha FA 5-2017
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
FA_3-2017
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
FA_2-2017
  1 súbor      10 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
FA_1-2017-1
  1 súbor      9 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor
1 kniha FA 4-2017
  1 súbor      11 : počet stiahnutí
Stiahnuť súbor