V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID -19 , dňa 12.2.2020 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach  o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu,  prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020  do 27. marca 2020 vrátane.