Materská škola

Učiteľky MŠ:

Júlia Šusteková

Bc. Patrícia Chrobáková

Trieda MŠ

1. Backová Kristína

2. Baník Jaroslav

3. Brandis Tomáš

4. Fojtíková Karolína

5. Fojtík Matias

6. Fuček Adam

7. Jedináková Ella

8. Kopečný Martin

9. Kubica Oliver

10. Kubica Alex

11. Kuric Samuel

 

12. Mravec Jakub

13. Pitek Michal

14. Podmanická Daniela

15. Smolková Tereza

16. Šadibolová Vanesa

17. Šefarová Charlotte

18. Tobolková Eliška

19. Truchlík Richard

20. Valková Karolína

21. Vidosavljevic´ Damián

22. Vidosavljevic´ Matej