Oznamujeme Vám, že od 1. 6. 2020 obnovujeme prevádzku Základnej  školy s materskou školou Klubina č. 157 aj školskej jedálne na základe rozhodnutia zriaďovateľa Obec Klubina a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020.

 

Prevádzka materskej školy bude zabezpečená na 9 hodín denne s maximálnym počtom 15 detí v jednej skupine od 6. 30 hod. do  15. 30 hod.

Rodičia

 • odovzdajú svoje dieťa bez zvýšenej telesnej teploty a zdravé od 6.30 hod.  do 7.00 hod.,
 • pri vstupe do materskej školy si dezinfikujú ruky,
 • dezinfekčnosť dieťaťa potvrdia aj čestným vyhlásením, (stiahnete si z webovej stránky školy)
 • odprevadia svoje dieťa až do šatne; po celý čas pobytu v škôlke majú rodičia rúško.

Deti

 • pri vstupe do materskej školy si dezinfikujú ruky,
 • si môžu v šatni zložiť rúško; počas pobytu v priestoroch materskej školy ho nosiť nemusia; v skrinke však musia mať aj jedno náhradné rúško,
 • si musia pravidelne a dôkladne umývať ruky pod dohľadom poverenej osoby.

Prevádzka základnej školy bude zabezpečená takto:

 • žiaci 1.A a 2.A prídu do školy v čase od 7.15 hod. do 7.30 hod.
 • žiaci 3.A a 4.A prídu do školy v čase od 7.40 do 7.50 hod.

Žiaci

 • nemôžu mať zvýšenú telesnú teplotu a musia byť zdraví,
 • pri vchode odovzdajú (alebo ich sprevádzajúca osoba) čestné vyhlásenie o dezinfekčnosti dieťaťa (stiahnete si z webovej stránky školy)
 • vchádzajú do budovy po dezinfekcii rúk a s rúškom na tvári,
 • nosia rúška vo vnútorných priestoroch školy, nie však v ich triede. Musia mať so sebou ešte jedno náhradné,
 • si musia pravidelne a dôkladne umývať ruky.