Celé znenie oznamu nájdete aj v dokumente: prijimanie_deti_do_ms_2021-2022