OZNAM

Zápis detí do 1. ročníka pre šk. rok 2020/21 sa koná dňa 16. 4. 2020 bez prítomností detí od 7.00 hod. do 15.00 hod. v ZŠ s MŠ Klubina.

Rodičia so sebou prinesú: 

  • rodný list dieťaťa,
  • preukaz poistenca dieťaťa,
  • 10 € (na knihy, pracovné zošity, písanky na šk. rok 2020/2021) 

Ak rodič žiada pre dieťa odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, musí rodič doniesť žiadosť o odklad + vyjadrenie lekára.

Mgr. Miriam Dudeková

                                                                                                    riaditeľka