OZNAM 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre šk. rok 2020/2021 je posunutý od 30. apríla do 31. mája 2020. 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe

  • Písomnej žiadosti zákonného zástupcu (poskytuje ju MŠ)
  • Potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast 

 

                                                 Mgr. Miriam Dudeková

                                                                           riaditeľka