Viac informácii nájdete na : https://klubina.sk/oznam-o-otvoreni-ms-od-01-03-2021/