Prosím, stiahnite si, vytlačte a vyplňte nasledujúci dokument : Prehlásenie zákonného zástupcu – MŠ