Základná škola s materskou školou  023 04 Klubina č. 157

OZNAMY 

ZAHÁJENIE  ŠKOLSKÉHO   ROKA  2019/2020

2.9. 2019 o 8.00 hod. v budove ZŠ s MŠ Klubina  

PREVÁDZKA  MATERSKEJ   ŠKOLY – 2. 9. 2019

PONDELOK – PIATOK: od 6.30 hod. do 16.30 hod. 

 

PREVÁDZKA  ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE – 2. 9. 2019