Základná škola s materskou školou v Klubine získala zelený certifikát!

Spoločnosť SEWA udelila našej škole Zelený certifikát, na základe zodpovedného separovania použitého elektroodpadu a batérií, ktoré sme následne odovzdali na riadnu recykláciu.