Základná škola s Materskou školou Klubina

 

Najnovšie oznamy

 

Metodické usmernenie k situácií s koronavírusom COVID- 19

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID -19 , dňa 12.2.2020 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach...

ZAHÁJENIE  ŠKOLSKÉHO   ROKA  2019/2020

Základná škola s materskou školou  023 04 Klubina č. 157 OZNAMY  ZAHÁJENIE  ŠKOLSKÉHO   ROKA  2019/2020 2.9. 2019 o 8.00 hod. v budove ZŠ s MŠ Klubina   PREVÁDZKA  MATERSKEJ   ŠKOLY – 2. 9. 2019 PONDELOK – PIATOK: od 6.30 hod. do 16.30 hod.    PREVÁDZKA ...

Zelený certifikát pre základnú školu s materskou školou Klubina

Základná škola s materskou školou v Klubine získala zelený certifikát! Spoločnosť SEWA udelila našej škole Zelený certifikát, na základe zodpovedného separovania použitého elektroodpadu a batérií, ktoré sme následne odovzdali na riadnu...

Rozvrh Hodín

 

NOVÝ  ROZVRH  PLATNÝ  OD  3. 9. 2019 

1.A, 2.A

Deň Hodiny
1. 2. 3. 4. 5. 6.  
Pondelok I.A ČIT MAT SJL TEV  
II.A SJL MAT ČIT TEV  
Utorok I.A ČIT MAT PRV HUV NAB  
II.A SJL MAT PRV HUV NAB  
Streda I.A ČIT MAT SJL VYV VYV  
II.A SJL MAT ČIT VYV VYV  
Štvrtok I.A ČIT MAT SJL TEV  
II.A SJL MAT ČIT TEV  
Piatok I.A ČIT MAT SJL PRV  
II.A SJL MAT ČIT PRV  


               NOVÝ  ROZVRH PLATNÝ  OD  3. 9.2019

3.A, 4.A

 

Deň Hodiny
1. 2. 3. 4. 5. 6.  
Pondelok III.A SJL MAT ČIT TEV PDA INF  
IV.A SJL MAT ČIT TEV PDA INF  
Utorok III.A SJL MAT ČÍT HUV NAB  
IV.A SJL MAT ČÍT HUV NAB  
Streda III.A SJL MAT ANJ VYV VLA  
IV.A SJL MAT ANJ VYV VLA  
Štvrtok III.A ANJ MAT ČIT TEV  
IV.A ANJ MAT ČIT TEV PDA  
Piatok III.A SJL MAT ČIT ANJ PVC  
IV.A SJL MAT ČIT ANJ PVC