Základná škola s Materskou školou Klubina

 

Najnovšie oznamy

 

OZNAM O ORGANIZÁCII VYUČOVANIA OD 15.03.2021.

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 2.3.2021, v súlade s uznesením Krízového štábu obce Klubina zo dňa 12.3.2021 a v súlade s usmernením RUVZ v Čadci bude Základná škola s materskou školou v Klubine pokračovať od 15.3.2021...

Rozvrh Hodín

 

NOVÝ  ROZVRH PLATNÝ  OD  3. 9. 2020

1.A, 2.A

Deň Hodiny
1. 2. 3. 4. 5. 6.  
Pondelok I.A ČIT MAT SJL TEV  
II.A SJL MAT ČIT TEV  
Utorok I.A ČIT MAT PRV HUV NBV  
II.A SJL MAT PRV HUV NBV  
Streda I.A ČIT MAT SJL VYV VYV  
II.A SJL MAT ČIT VYV VYV  
Štvrtok I.A ČIT MAT SJL TEV  
II.A SJL MAT ČIT TEV  
Piatok I.A ČIT MAT SJL PRV  
II.A SJL MAT ČIT PRV  

NOVÝ  ROZVRH PLATNÝ  OD  3. 9. 2020

3.A, 4.A

Deň Hodiny
1. 2. 3. 4. 5. 6.  
Pondelok III.A SJL MAT ČIT TEV PDA INF  
IV.A SJL MAT ČIT TEV PDA INF  
Utorok III.A SJL MAT ČÍT HUV NBV  
IV.A SJL MAT ČÍT HUV NBV  
Streda III.A SJL MAT ANJ VYV VLA  
IV.A SJL MAT ANJ VYV VLA  
Štvrtok III.A ANJ MAT ČIT TEV  
IV.A ANJ MAT ČIT TEV PDA  
Piatok III.A SJL MAT ČIT ANJ PVC  
IV.A SJL MAT VLA ANJ PVC