• Rada školy

   • Rada školy

   • Mgr. Anna Kuricová 

    predseda rady školy

     

    PaedDr. Magdaléna Valková 

    podpredseda rady školy, člen za rodičov MŠ

     

    Mgr. Marta Podoláková 

    člen za rodičov ZŠ

     

    Mgr. Alžbeta Janasová

    člen za pedagogických zamestnancov ZŠ

     

    Emília Mitková

    člen za nepedagogických zamestnancov ZŠ

     

    Daniela Zajačiková 

    člen za poslancov Obecného zastupiteľstva

     

    Ing. Jana Kasáková 

    člen rady školy za Obec Klubina

     

    V Klubine, dňa 31. 08. 2021

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Klubina
   • zsklubina@post.sk
   • 041-4395107
   • Klubina 157, 023 04
  • Prihlásenie