• Zoznam členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Klubina

  • 1. Mgr. Alžbeta Kuljovská – predseda Rady školy, člen za pedagogických zamestnancov ZŠ

   2. Mgr. Anna Kuricová – podpredseda Rady školy, člen za pedagogických zamestnancov MŠ

   3. Jozefa Oravcová – člen za nepedagogických zamestnancov školy

   4. Ing. Jana Kasáková – člen za Obec Klubina

   5. Renáta Muchová – člen za Obec Klubina

   6. Daniela Podmanická – člen za rodičov žiakov ZŠ

   7. Veronika Kubicová – člen za rodičov detí MŠ

    

   V Klubine, dňa 28. apríla 2022