• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,

  zaslaním tohto elektronického dokumentu podávate prihlášku svojho dieťaťa na vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou v Klubine. Údaje v elektronickej prihláške ako napr. meno a priezvisko dieťaťa vypĺňajte na základe rodného listu dieťaťaŽiadame Vás, aby ste pri vypĺňaní dodržiavali diakritické znamienka t. j. dĺžne, mäkčene. Je to veľmi dôležité, pretože Vami vyplnená prihláška sa následne preklápa do programu ASC agenda, z ktorého sa následne tvoria rôzne školské dokumenty. Správne vyplnenú prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať oboma rodičmi (zákonnými zástupcami) a následne s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti odovzdať v základnej/materskej škole. Lekárske potvrdenie musí obsahovať informáciu o očkovaní/neočkovaní dieťaťa. 

  V prípade, že máte problém s vyplnením prihlášky, nás neváhajte kontaktovať na zsklubina@post.sk.

  Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzujúci e-mail.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: