• Charakteristika našej materskej školy

     • Naša materská škola je:

      • poskytuje plnohodnotné predprimárne vzdelávanie;
      • je súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou Klubina č. 157 (od 01.09. 2004);
      • je umiestnená v budove ZŠ;
      • tvorí ju jedna trieda;
      • poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2- 6 rokov;
      • v tomto školskom roku 2021/2022 ju navštevuje 20 detí.
   • PRIJÍMACIE KONANIE

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Klubina
   • zsklubina@post.sk
   • 041-4395107
   • Klubina 157, 023 04
  • Prihlásenie