• Charakteristika našej materskej školy

   • Naša materská škola:

    • poskytuje plnohodnotné predprimárne vzdelávanie;
    • je súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou, Klubina č. 157 (od 01.09. 2004);
    • je umiestnená v budove ZŠ;
    • je tvorená jednou triedou;
    • poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2-6 rokov;
    • v tomto školskom roku 2023/2024 je navštevovaná 20 deťmi.
  • PRIJÍMACIE KONANIE