• AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19
     • AKTUÁLNE OPATRENIA COVID-19

     • VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI (školský semafór na základe rozhodnutia MŠVVŠ od 17. 08. 2021)

      Od 4.10. 2021 je okres ČADCA v bordovej farbe COVID semafóru, preto je potrebné odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" KAŽDÝ PONDELOK, resp. po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov)

    • Exkurzia: Kysucké múzeum v Čadci
     • Exkurzia: Kysucké múzeum v Čadci

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia: Kysucké múzeum v Čadci.

      V piatok 24. septembra sme sa v rámci vyučovania zúčastnili exkurzie v Kysuckom múzeum v Čadci. Navštívili sme tri expozície: Kaleidoskop - vedecká hračka, Hlávka do krásny odetá, Príroda Kysúc a život v nej. 

      Prehliadka exkurzie bola sprevádzaná odborným výkladom, ktorý nás obohatil o nové vedomosti z histórie, fyziky i biológie. Vďaka kaleidoskopu a mnohým zaujímavým vedeckým "hračkám" sme vycestovali do sveta fantázie. 

    • Hodina PVO u druhákov
     • Hodina PVO u druhákov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina PVO u druhákov.

      Počas hodín PVO sme sa venovali téme: "Dopravné prostriedky", jednou z úloh žiakov bolo doma vyrobiť/nakresliť dopravný prostriedok, ktorým sa žiaci ešte neviezli a chceli by.