• ODHLASOVANIE Z OBEDOV
     • ODHLASOVANIE Z OBEDOV

     • Prosíme rodičov, aby nezabúdali odhlasovať svoje deti zo stravy, nakoľko ich učiteľky nemôžu odhlásiť a strava Vám tým pádom prepadne.

      Ďakujeme za pochopenie.
    • Poplatok za stravu
     • Poplatok za stravu

     • Poplatok za stravu je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiaci na účet ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: SK91 5600 0000 0077 4650 4004 (do poznámky treba napísať meno a priezvisko dieťaťa).
       

    • Mesačný poplatok za materskú školu
     • Mesačný poplatok za materskú školu

     • 15 eur mesačný poplatok je potrebné uhradiť do 20. dňa v mesiaci na účet školy: SK43 5600 0000 0077 4650 7002 (do poznámky treba napísať meno a priezvisko dieťaťa). PREDŠKOLÁCI TENTO POPLATOK NEPLATIA.

     • Rodičovské združenie

     • Oznamujeme rodičom detí, že dňa 7. septembra (t. j. streda) o 15:30 hod. bude RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE v materskej škole Klubina.

      Ďakujeme