• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 2/2023 Zrámcová kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení s DPH 01.09.2023 Omnia GASTRO, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 19.09.2023
  Zmluva 2/2023 Zmluva č.2/2023 o výpožičke nebytových priestorov a /čiastočnej/ úhrade prevádzkových nákladov s DPH 11.09.2023 3angel, o.z. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 27.09.2023
  Zmluva 5/2023 Rámcová zmluva o dodávke tovaru s DPH 01.09.2023 BUKOV veľkoobchod ovocie - zelenina Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 29.09.2023
  Zmluva 6/2023 Kúpna zmluva s DPH 01.09.2023 hamsal, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 05.10.2023
  Zmluva 7/2023 Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2023 s DPH 07.09.2023 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 05.10.2023
  Zmluva 8/2023 Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru s DPH 01.09.2023 QUALITED s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 05.10.2023
  Zmluva 9/2023 Kúpna zmluva s DPH 01.10.2023 RAJO s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 16.10.2023
  Zmluva 14/2023 Kúpna zmluva č. 14/2023 o dodávke tovaru zatvorená podľa §. 409 Obchodného zákonníka a nasl. s DPH 01.09.2023 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 27.09.2023
  Faktúra 2303756 Potraviny 114,73 s DPH 03.10.2023 Milan Delinčák - BUKOV VOZ Základná škola s materskou školou, Klubina 157 03.10.2023 03.10.2023
  Faktúra 2304080 nákup potravín 0,00 s DPH 20.10.2023 Milan Delinčák - BUKOV VOZ 07.11.2023 07.11.2023
  Faktúra 2304177 nákup potravín 181,14 s DPH 25.10.2023 Milan Delinčák - BUKOV VOZ 25.10.2023 25.10.2023
  Faktúra 2304746 nákup potravín 212,34 s DPH 30.11.2023 Milan Delinčák - BUKOV VOZ 01.01.2024 04.12.2023
  Faktúra 2305044 nákup potravín 127,32 s DPH 01.12.2023 Milan Delinčák - BUKOV VOZ 21.12.2023 22.12.2023
  Faktúra 2306227 nákup potravín 259,79 s DPH 10.10.2023 QUALITED, s.r.o. 10.10.2023 10.10.2023
  Faktúra 2306522 nákup potravín 76,61 s DPH 18.10.2023 QUALITED, s.r.o. 19.10.2023 19.10.2023
  Faktúra 2306984 nákup potravín 88,08 s DPH 07.11.2023 QUALITED, s.r.o. 07.11.2023 07.11.2023
  Faktúra 2308538 nákup potravín 51,30 s DPH 23.11.2023 QUALITED, s.r.o. 23.11.2023 28.11.2023
  Faktúra 2400359 nákup potravín 227,49 s DPH 31.01.2024 Milan Delinčák - BUKOV VOZ 06.02.2024 06.02.2024
  Faktúra 2400817 nákup potravín 63,09 s DPH 29.02.2024 Milan Delinčák - BUKOV VOZ 05.03.2024 05.03.2024
  Faktúra 2401156 nákup potravín 0,00 s DPH 26.03.2024 Milan Delinčák - BUKOV VOZ 09.04.2024 07.05.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/65
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Klubina 157, Klubina
   • 041/4395107 tel.: 0904909181
   • Klubina 157 02304 Klubina Slovakia
   • 37910400
   • 2021891828
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje