• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    Finančné prostriedky budú použité na:

    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
    • skvalitnenie vybavenia školy

     

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

    1. Vypísať a dať u zamestnávateľa potvrdiť nasledujúce tlačivá:

    POTVRDENIE-o-zaplateni-dane-z-prijimov-zo-zavislej-cinnosti-2022.pdf

    VYHLaSENIE-o-preukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-2022.pdf

    POZOR! Všetky kópie daň. priznaní, vyhlásení musia byť podpísané daňovníkmi!

    2. Vypísané a podpísané tlačivá prineste do školy. Škola zabezpečí odovzdanie dokladov na Daňový úrad v Čadci.

    Poznámka: Kópie daň. priznania alebo vyhlásenia je potrebné dať aj škole, aby sme mohli platbu identifikovať.