• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_247 Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_247 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít s DPH 14.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 30.08.2023
  Zmluva 5/2023 Rámcová zmluva o dodávke tovaru s DPH 01.09.2023 BUKOV veľkoobchod ovocie - zelenina Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 29.09.2023
  Zmluva 8/2023 Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru s DPH 01.09.2023 QUALITED s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 05.10.2023
  Zmluva 7/2023 Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2023 s DPH 07.09.2023 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 05.10.2023
  Zmluva 6/2023 Kúpna zmluva s DPH 01.09.2023 hamsal, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 05.10.2023
  Zmluva 9/2023 Kúpna zmluva s DPH 01.10.2023 RAJO s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 16.10.2023
  Zmluva 14/2023 Kúpna zmluva č. 14/2023 o dodávke tovaru zatvorená podľa §. 409 Obchodného zákonníka a nasl. s DPH 01.09.2023 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 27.09.2023
  Zmluva 2/2023 Zmluva č.2/2023 o výpožičke nebytových priestorov a /čiastočnej/ úhrade prevádzkových nákladov s DPH 11.09.2023 3angel, o.z. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 27.09.2023
  Zmluva 2/2023 Zrámcová kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení s DPH 01.09.2023 Omnia GASTRO, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Klubina 157 Mgr. Miriam Dudeková riaditeľ 19.09.2023
  Faktúra 2306522 nákup potravín 76,61 s DPH 18.10.2023 QUALITED, s.r.o. 19.10.2023 19.10.2023
  Faktúra 20231535 nákup potravín 333,96 s DPH 22.11.2023 Omnia GASTRO, s.r.o. 22.11.2023 28.11.2023
  Faktúra 202303393 nákup potravín 80,54 s DPH 16.11.2023 hamsal, s.r.o. 21.11.2023 28.11.2023
  Faktúra 2308538 nákup potravín 51,30 s DPH 23.11.2023 QUALITED, s.r.o. 23.11.2023 28.11.2023
  Faktúra 2306984 nákup potravín 88,08 s DPH 07.11.2023 QUALITED, s.r.o. 07.11.2023 07.11.2023
  Faktúra 2304080 nákup potravín 0,00 s DPH 20.10.2023 Milan Delinčák - BUKOV VOZ 07.11.2023 07.11.2023
  Faktúra 202303243 nákup potravín 162,43 s DPH 02.11.2023 hamsal, s.r.o. 07.11.2023 07.11.2023
  Faktúra 4012300712 nákup potravín 473,88 s DPH 26.10.2023 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 03.11.2023 07.11.2023
  Faktúra 2304177 nákup potravín 181,14 s DPH 25.10.2023 Milan Delinčák - BUKOV VOZ 25.10.2023 25.10.2023
  Faktúra 202303052 nákup potravín 89,84 s DPH 17.10.2023 hamsal, s.r.o. 24.10.2023 24.10.2023
  Faktúra 202302994 nákup potravín 84,34 s DPH 13.10.2023 hamsal, s.r.o. 12.10.2023 13.10.2023
  << | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/31